Klachten

Al sinds het ontstaan van Nagele in 1955 is deze praktijk verantwoordelijk voor de lokale huisarts- en apotheekzorg. De geneeskunst is nog altijd een roeping en vormt de primaire drijfveer van alle activiteiten. Naast de kern is ”je wordt beter of niet”, blijf je onze zorg ook als je, als patiënt, niet beter wordt. En deze zorg gaat niet alleen om de geneeskundige zorg sec: ook de zorg eromheen.

Alle teamleden volgen 5-jaarlijks minimaal 200 uur nascholing. Zowel de huisarts- als de apotheekdeel van de Apotheek Huisarts Nagele is door Lloyds Register gecertificeerd. We voldoen daarmee aan de strengste eisen. We leveren zorg van aantóónbare hoog niveau transparant meetbaar.

En er is meer:
We leveren deze zorg vanuit twee intrinsieke basisprincipes, kernvoorwaarden, die ons moraal vormen:

1. De eed van Hippocrates.
2. De KiND-dimensies. Dit zijn acht fundamentele dimensies die aan de basis liggen van elke handeling.

Zijn alle dimensies in een handeling dan is deze senang, goed en vormt zo ‘Dat Is Wat Ik Wens (DiWiW)’.

Daarbij geldt wel: Patiënten zijn patiënten, geen cliënten: de kennis en kunde van de huisarts wordt ingezet ten vóórdele van de patiënt. Dat betekent óók dat de arts wel eens dingen (moet) zegt of doet die de patiënt niet leuk vindt of begrijpt. Dat zou je bij een cliënt nooit doen.

We hebben daarbij geen product verplichting, maar een inspanningsverplichting. We gaan voor onze patiënten. Daar draait het per slot van rekening om. Betrokken en zorgvuldige zorg met een menselijke maat en zonder pretenties. we zijn.

Kortom dit betekent dat we ons ínspannen om u beter te maken. Dat lukt niet altijd.

Heeft u een klacht?
Als u opmerkingen of klachten heeft over uw verblijf of de behandeling in onze praktijk, aarzel dan niet deze te uiten. Blijf er niet mee zitten. Het is altijd het beste om een klacht meteen te bespreken met degene die u verantwoordelijk acht. Een open gesprek ruimt vaak problemen uit de weg. Een klacht kan voor ons een signaal zijn dat zaken anders aangepakt moeten worden. Van ervaringen kunnen we van leren, zowel wij als u! Elke klacht bespreken we in ons team en soms zelfs anoniem in de huisartsengroep om er met zijn allen van te leren.

Verwacht het onmogelijke, maar de dokter kan niet toveren.
We blijven mensen-mensen en dat willen we ook zo houden.
We zijn volmaakt in onze onvolmaaktheid.
En samen worden we beter. Stop war, make love. En zeg het!

Via de knop "Contact en Adres gegevens" kunt u direct aan de huisarts aangeven wat er aan de hand is, uiteraard is dit primair een privé aangelegenheid tussen u en de huisarts.

Zijn er desondanks redenen waarom u dit liever niet doet, dan kunt u contact op nemen met de Klachtencommissie Huisartsenzorg Noord Nederland:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postadres Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Telefoon : 088 0229 100 ( Ma t/m Do 09.00u-17.00u )
Email : info@skge.nl

Direct naar de website : Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg


Privacy reglement

Al vanaf het begin is privacy een open deur in de huisartsgeneeskunde. Er is immers beroepsgeheim. Met de privacy wetgeving ( AVG ) is alleen de puntjes op de i gezet in ons reglement. U vindt ons reglement onder de volgende koppeling: Privacyreglement van Apotheek Huisarts Nagele