Preferentiebeleid & Medische noodzaak - informatie

Soms krijgt u een medicijn van een ander merk. Dat kan verwarring geven.
Bijna elk medicijn worden door meerdere fabrikanten gemaakt. Allemaal werken ze even goed en moeten ze aan dezelfde strenge eisen voldoen. Maar ze zijn niet allemaal even goedkoop. Met het preferentiebeleid kiest uw zorgverzekeraar, na onderhandeling met de fabrikant, het goedkoopste merk voor u.

Daarom krijgt u van ons dit merk. En alleen dit goedkoopste merk vergoedt uw zorgverzekeraar. Mede door dit beleid blijft uw zorg betaalbaar.
Medische noodzaak

Een uitzondering hierop vormt de medische noodzaak. Medische noodzaak betekent dat behandelen met dit preferente merk medisch gezien onverantwoord is. Bijvoorbeeld omdat er een duidelijke allergie is voor een van de hulpstoffen die in het tabletje zit.
De arts zet in die gevallen medische noodzaak op het recept en de apotheek gaat dan op zoek naar een alternatief merk.


Meer uitleg kunt u vinden op https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/vergoedingen/medicijnen en de website van uw zorgverzekeraar.

Met groet,

J.H. Gadellaa, apotheekhoudend huisarts


het team Apotheek Huisarts Nagele